!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. กำชับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้าง ลดน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน

20 พฤษภาคม 2565, 15:45น.


   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ได้เน้นย้ำให้โครงการฯ เร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยได้มีการลอกท่อระบายน้ำบนถนนศรีนครินทร์ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 17 ถึง แยกพัฒนาการ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ รฟม. ได้สั่งการให้โครงการฯ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบนถนนศรีนครินทร์ ช่วงคลองบางนา ถึง คลองสำโรง ที่อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายในช่วงฤดูฝน ควบคู่กับการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมประสานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการเร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงที เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ รฟม. ในการให้ความสำคัญแก่ประชาชน และชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”