!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิตในโครงการ 'สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา' ระหว่างวันที่ 14 - 16 พ.ค. 65

13 พฤษภาคม 2565, 20:15น.


           รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก มีเหตุการณ์ 3 ประการ เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยในปี 2565 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำบุญตักบาตร ให้ทาน เวียนเทียน และบำเพ็ญสาธารณกุศล รวมถึงการบริจาคโลหิต เพื่อสร้างกุศลให้แก่ตนเอง และต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ในช่วงที่เกิดภาวะโลหิตขาดแคลน ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา  ปริมาณโลหิตทั่วประเทศที่ได้รับลดลง และมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปี 2563 และ ปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรง

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงจัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ในโครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องใน วันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมองเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ซึ่งสามารถทำได้ทุก 3 เดือน ส่งผลให้ได้รับปริมาณโลหิตที่เพียงพอ บริจาคโลหิตได้ที่

     - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)

     - หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ : เดอะมอลล์สาขาบางแค สาขาบางกะปิ สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

    - ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมาขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สงขลา และภูเก็ต

     - โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ