!-- AdAsia Headcode -->

วีลแชร์จาก 'โครงการทุกชีวิตมีค่ากับจส.100' ส่งช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ผ่านกอ.รมน. จ.กาญจนบุรี

14 มีนาคม 2565, 13:01น.


           ภารกิจส่งมอบวีลแชร์ เมื่อวันที่ 8 และ 9 มี.ค.65 เวลา 13.00 น. พ.อ. บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง, ผู้นำชุมชน ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จว.ก.จ. และจนท.อสม.ในพื้นที่ ต.หนองบัว, ต.ปากแพรก และ ต.วังศาลา ได้ทยอยมอบวีลแชร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก จส.100 และผู้มีจิตศรัทธา ให้กับผู้ป่วย,ผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนี้


1. นางวันดี  ชูจิตร  อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 164 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ผู้สูงอายุ) แขนขาอ่อนแรง2. นางอำนวย  ศรีภุมมา อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 54 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ผู้สูงอายุ) แขนขาอ่อนแรง3. นางประไพ  ใครหอม อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 594 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ผู้สูงอายุ)4. นางสำลี  หล่อจิต  อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 57/2 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ผู้สูงอายุ)5. นายสมชาย  วันทอง อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 66/7 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (อัมพฤกษ์)6. มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังศาลา เพื่อให้บริการหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ โดยมี ผอ.รพ.สต.วังศาลา เป็นผู้รับมอบ7. นางกิมเฮียง วันเพ็ญ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 84/1 ม.5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ผู้สูงอายุ) อาการขาอ่อนแรง8. นายบุญสม บุญยะมณี อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 69/4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ความพิการประเภท 3) แขนไม่มีแรง

          ร่วมบริจาคได้ที่  กองทุนทุกชีวิตมีค่ากับจส.100 ธนาคารทหารไทยธนชาต บัญชีออมทรัพย์ สาขาคลองเตย เลขบัญชี 015–2–38591–0 สอบถามโทร *1808 หรือ 1137 ตลอด 24 ชม.
 


#โครงการบริจาควีลแชร์กับจส.100 
X