!-- AdAsia Headcode -->

ปศุสัตว์เตือนเฝ้าระวัง "ไข้หวัดนกชนิด H5N6" ระบาดในคน หลังจีนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

18 มกราคม 2565, 15:44น.


     กรมปศุสัตว์ แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกชนิด H5N6 ในคน หลังประเทศจีนพบผู้ติดเชื้อแล้ว 5 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 คน ขณะเดียวกัน แม้ว่าประเทศไทยไม่พบรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกมานาน 12 ปี แต่ยังคงเตรียมความพร้อม และป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง


     ล่าสุด ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ ชะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก ส่วนสัตว์ปีกเลี้ยงในระบบฟาร์มให้เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด
     พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำไปจำหน่ายจ่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ เจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมโรค หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 06-3225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า