!-- AdAsia Headcode -->

สั่งปราบเชิงรุก 'หนี้นอกระบบ' เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายและยึดทรัพย์นายทุนที่ฉวยโอกาสเก็บดอกเบี้ยแพง และส่งแก๊งทวงหนี้ขมขู่ใช้ความรุนแรง

18 มกราคม 2565, 14:59น.


         พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครองและตำรวจ เข้มงวดดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก “หนี้นอกระบบ” ที่มีมากขึ้น จากกลุ่มนายทุนฉวยโอกาสปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพง และส่งแก๊งทวงหนี้ข่มขู่ใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้หาเช้ากินค่ำ เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมชีวิตครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

          ย้ำให้ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระจายลงพื้นที่บูรณาการปราบปรามเชิงรุกกับกลุ่มนายทุนรายใหญ่ และเครือข่ายด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางภาษีไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม.ที่มีประชาชนหาเช้ากินค่ำเดือดร้อนจำนวนมาก

          ให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ประสานกระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงานเข้าไปร่วมเสริมการจัดหาแหล่งทุนและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยได้เข้าถึงไปพร้อมกัน เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งของผู้มีรายได้น้อยและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ยังเป็นปัญหาร่วมกัน