!-- AdAsia Headcode -->

รมว.ดีอีเอส เดินหน้าแผนจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ปิดช่องว่างลักลอบขายออนไลน์ ย้ำไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

15 มกราคม 2565, 10:00น.


         นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 ผู้แทนกลุ่มลาขาดควันยาสูบ ได้เดินทางเข้าพบเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งส่วนตัวสนับสนุนการผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย โดยจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อหากระบวนการทางกฎหมายในการขับเคลื่อน

         ปัจจุบัน ข้อเท็จจริงมีการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและจำหน่ายทางออนไลน์ผิดกฏหมายอย่างแพร่หลาย ดีอีเอส พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่ แต่ยอมรับว่าระบบเทคโนโลยีโชเชียลมีเดียของไทยเป็นระบบเปิด จึงมีข้อจำกัดอย่างมากในการปิดกั้นช่องทางผิดกฎหมายดังกล่าว

         หลังจัดตั้งคณะทำงาน จะมีการจัด Forum สัมมนา และจัดหน่วยเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป ทำงานร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยมองว่าสิ่งสำคัญ คือถ้าทำให้ถูกกฎหมาย รัฐบาลก็สามารถที่จะควบคุมได้ ใช้กระบวนการทางกฏหมายเหมือน พ.ร.บ. ยาสูบฯ และใช้มาตรการภาษีจัดเก็บภาษีในการควบคุมด้วย รัฐก็ได้รายได้เพิ่มขึ้น มีประโยชน์หลายอย่าง

          ย้ำการขับเคลื่อนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใด ๆ และไม่มีผลกระทบต่อคะแนนเสียงทางการเมือง เพราะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่มวนได้แล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปลอดภัยกว่า และจากที่ได้คุยกับหลายพรรคการเมือง รวมถึงประชาชนหลายกลุ่ม มีความเห็นด้วยกับการผลักดันในเรื่องนี้