!-- AdAsia Headcode -->

กทม.ซ่อมถนนโลคัลโรดชั่วคราว เตรียมหารือ รฟท.เจ้าของพื้นที่เร่งแก้ปัญหาถาวร

14 มกราคม 2565, 17:25น.


          ตามที่มีผู้ร้องเรียน กรณีถนนกำแพงเพชร 6 หรือถนนเลียบทางรถไฟ (โลคัลโรด) พื้นที่เขตดอนเมือง มีผิวจราจรชำรุดเสียหาย เป็นคลื่น ไม่เรียบเสมอกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และมิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว โดยพยายามเข้าไปคลี่คลายปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ พบว่ายังมีอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเป็นการถาวรได้ ดังนี้

     - ปัจจุบันพื้นที่ถนนกำแพงเพชร 6 อยู่ในกรรมสิทธิ์และความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ กทม.ให้สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมถนนแห่งนี้เป็นการถาวรได้ ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.ได้เคยมีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ กทม.ใช้สิทธิเหนือพื้นดินบริเวณดังกล่าว เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

     แม้ว่า ร.ฟ.ท. จะมีหนังสือแจ้งส่งมอบถนนเลียบทางรถไฟและอุโมงค์ถนนลอดทางรถไฟ ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลรักษา เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 แต่ กทม. ยังไม่ได้รับมอบถนนดังกล่าวจาก ร.ฟ.ท. เนื่องจากการสำรวจความพร้อมก่อนการส่งมอบเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 สำนักการโยธา กทม. พบว่ามีข้อบกพร่องหลายรายการ อาทิ ไม่มีบันทึกข้อตกลงการส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ผิวจราจรแอสฟัลด์ชำรุด ทรุดตัว แตกร้าว ไม่เรียบเสมอกับผิวจราจรข้างเคียง คันหินและทางเท้าก่อสร้างไม่ตรงตามมาตรฐาน บ่อพักระบบระบายน้ำและช่องรับน้ำบนทางเท้าสูงกว่าระดับผิวจราจร ไม่สามารถระบายน้ำได้ ไม่มีป้ายจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยปัจจุบัน ร.ฟ.ท.ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยถูกต้องตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค จึงยืนยันได้ว่า กทม.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นการถาวรได้


      - กทม.ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาถนนกำแพงเพชร 6 ชำรุด ผ่านช่องทางต่าง ๆ สำนักการโยธา จึงเข้าดำเนินการตรวจสอบ สาเหตุที่ถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่แยกวัดเสมียนนารีถึงบริเวณแยกคลังน้ำมันใต้สถานีรถไฟสายสีแดง มีสภาพเป็นเนินลูกคลื่นตลอดแนว คาดว่ามาจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวของ ร.ฟ.ท. ซึ่งจัดซ่อมผิวจราจรไม่ได้ระดับและไม่เรียบร้อย รวมทั้งมีการสกัดเสาตอม่อโฮปเวลล์เดิมออกไม่หมดในแนวถนนที่ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างช่องจราจรใหม่ ทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว ไม่เท่ากัน (differential settlement) ส่งผลให้ผิวจราจรนูนเป็นคลื่น

     -
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว กทม. โดยสำนักการโยธา จึงได้เข้าซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ด้วยการปรับผิวจราจรจุดที่ชำรุดและเป็นหลุมเล็กน้อย ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน ซ่อมแซมแล้วรวม 3 จุด คือ บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 25 ฝั่งขาออกหน้าโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ และหน้าสำนักงานเขตดอนเมือง (จุดตัดระหว่างถนนเชิดวุฒากาศกับถนนกำแพงเพชร 6 ส่วนบริเวณที่ผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นคลื่น ไม่เรียบเสมอกัน กทม.ได้มีหนังสือประสานแจ้ง ร.ฟ.ท.ตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมไปเป็นระยะ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ทางสำนักงานเขตดอนเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร.ฟ.ท. สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และสำนักการโยธา มาร่วมกันแก้ไขปัญหาผิวจราจรถนนโรคัลโรดเป็นการถาวรต่อไป