!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ร่วมบูรณาการแก้ไขบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

13 มกราคม 2565, 17:15น.


    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  โดยกำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญาติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละออง และจัดรถดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดถนนสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ทุกวันเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง และปฏิบัติตามมาตรการด้านฝุ่นละอองที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างทำความสะอาดถนนเป็นประจำ การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร/รถบรรทุก รวมทั้งได้ประสานขอความร่วมมือ  ผู้รับจ้างงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง  ทั้งนี้ งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ยังดำเนินการไปได้ตามแผนงานเพื่อให้สามารถคืนผิวจราจรแก่ประชาชนได้สัญจรได้ตามปกติได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยให้การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นขึ้น อันจะเป็นการบรรเทามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างยั่งยืน      


 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : OrangeLine