!-- AdAsia Headcode -->

20 ม.ค. 65 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรและปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า บริเวณบริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

12 มกราคม 2565, 17:41น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) และปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณบริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด ถึง บริเวณก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ด และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม 1 ช่องทาง เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีโครงการฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ให้เบี่ยงใช้ช่องทางขวา 3 ช่องทาง และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ให้เบี่ยงใช้ช่องทางขวา 2 ช่องทาง ทดแทน  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : mrtpinkline