!-- AdAsia Headcode -->

ชวนประชาชนทุกสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ถึง 31 ธ.ค.64 จองคิวล่วงหน้าได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

25 พฤศจิกายน 2564, 14:35น.


     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญชวนประชาชนทุกสิทธิการรักษาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี ถึง 31 ธ.ค. 64 เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 พร้อมเปิดช่องทางการจองคิวฉีดวัคซีนฯ ล่วงหน้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยมีขั้นตอนดังนี้


     1. เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”


     2. คลิกเมนู “กระเป๋าสุขภาพ” 


     3. คลิก “กระเป๋าสุขภาพ สิทธิประกันสุขภาพและป้องกันโรค” ซึ่งจะปรากฎชื่อและสิทธิรักษาพยาบาล หากยังไม่ปรากฏให้ลงทะเบียนตามขั้นตอน 


     4. ไปที่เมนู “บริการสร้างเสริมสุขภาพ” และเลือก “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน”


     5. คลิก “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”


     6. เลือกหน่วยบริการที่ต้องการไปฉีดวัคซีนฯ ซึ่งระบบจะทำการนัดหมายพร้อมแสดงเบอร์ติดต่อหน่วยบริการ




     หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ จะครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้ง รพ.รัฐ/ รพ.สต./ ศูนย์บริการสาธารณสุขใน กทม. รวมถึงคลินิกเอกชนที่ร่วมโครงการ…สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือ LINE @nhso


ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า