!-- AdAsia Headcode -->

3 ธ.ค. 64 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรและปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 20 - ซอย 14 และ บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 10 - ซอย 8 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

24 พฤศจิกายน 2564, 17:16น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) และปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณบริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 20 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 14 และ บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 10 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 8 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.  ปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม 1 ช่องทาง เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำและก่อสร้างสถานีโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ สามารถใช้งานได้ 3 ช่องทางตามปกติ และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. สามารถใช้งานได้ 2 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง)  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว  โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)  และการเดินทางเคลื่อนย้าย ระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline