!-- AdAsia Headcode -->

กระทรวงแรงงาน เตือน! นายจ้าง 'หากจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับ' ปชช.แจ้งเบาะแสได้ที่ 1506 กด 2 หรือ 1694

29 ตุลาคม 2564, 07:09น.


     กรมการจัดหางาน ได้ย้ำเตือนนายจ้างสถานประกอบการว่า การใช้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะได้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดคลัสเตอร์โควิด-19 เนื่องจากกลุ่มคนที่หลบหนีเข้าเมืองนั้น ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 หากนายจ้างฝ่าฝืนรับเข้าทำงานจะต้องโทษ ดังนี้     - นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท/คนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

     - หากกระทำผิดซ้ำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

     - คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ

     ประชาชนท่านใด พบเห็นหรือสงสัยว่า "มีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย" สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน โทร. 1506 กด 2 หรือ 1694


ที่มาจาก : ไทยคู่ฟ้า
X