!-- AdAsia Headcode -->

เคาะแล้ว ฉีดไฟเซอร์เด็กชาย 12-16 ปีได้ ตามความสมัครใจ หลังพบข้อสรุป 3 R

21 ตุลาคม 2564, 17:34น.


     ที่ผ่านมามีข้อกังวลเรื่องการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กผู้ชายอายุ 12-16 ปี จึงให้ฉีดเพียง 1 เข็มก่อน และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกุมารแพทย์โรคติดเชื้อและกุมารแพทย์โรคหัวใจ มาร่วมทบทวนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กซึ่งทั่วโลกฉีดไปแล้วกว่า 100 ล้านโดส ได้ข้อสรุป 3R คือ 


     1️. Real กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดขึ้นจริง ส่วนมากเกิดในเข็มที่ 2 ในเด็กผู้ชายอายุ 12-16 ปี 


     2️. Rare เกิดขึ้นได้น้อยมาก ในระดับไม่กี่รายต่อล้านคน พบมากสุดประมาณ 6 ในแสนคน ซึ่งน้อยกว่าโรคโควิด 19 ในเด็กที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย (MIS-C) รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 


     3️. Recovery ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย ไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองมีจำนวนน้อยรายที่อาการรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล และทั่วโลกรายงานพบผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับวัคซีน 1 ราย ขณะที่มีการฟื้นตัวรวดเร็วมากถึง 90%
     ที่ประชุมมีมติว่าสามารถฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ในเด็กชายอายุ 12-16 ปีได้ หลังพบอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดได้น้อย รักษาหายได้ ฟื้นตัวได้รวดเร็ว ให้เป็นไปตามความสมัครใจ ขึ้นกับความประสงค์ของผู้ปกครองและนักเรียน และไม่ให้เป็นข้อบังคับเรื่องการเข้าเรียน


ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์