!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'กรมขนส่งฯ บังคับรถแท็กซี่ติดตั้งฉากกั้นโควิด-19 ทุกคัน' เป็นข้อมูลเท็จ

25 กันยายน 2564, 14:30น.


          ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมขนส่ง บังคับรถแท็กซี่ติดตั้งฉากกั้นโควิด-19 ทุกคัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

          กรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่า กรมการขนส่งได้ออกข้อบังคับให้รถแท็กซี่ทุกคัน ต้องติดฉากกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ทำการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า กรมการขนส่งทางบกสนองรับนโยบายมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และดำเนินการโครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

          โดยในระยะแรก จะนำร่องกับรถแท็กซี่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 คันก่อน เพื่อติดตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการพูดคุย ไอ จาม ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการใช้บริการรถสาธารณะอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมิได้บังคับทุกคันแต่ประการใด

           ทั้งนี้ แท็กซี่กลุ่มนำร่องจะประกอบด้วย รถแท็กซี่นิติบุคคลจากสมาคม สหกรณ์ต่างๆ และรถแท็กซี่บุคคลธรรมดา ซึ่งมีทั้งรถแท็กซี่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถที่ติดตั้งฉากกั้นจะแสดงเครื่องหมายบริเวณกระจกด้านหน้ารถเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในอัตราค่าโดยสารเท่ากับแท็กซี่ทั่วไป และกรมการขนส่งทางบกจะติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการผ่าน QR Code ที่ติดไว้ที่ฉากกั้นในรถแท็กซี่ทุกคัน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขยายผลต่อไป

          ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก กรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th/th หรือ โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง