!-- AdAsia Headcode -->

ศธ. กำชับเงินเยียวยา 2,000 บาท ห้ามสถานศึกษาหัก! นร.-นศ. รับเงินไม่ครบ โทร.1579

15 กันยายน 2564, 11:15น.


     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา จากสถานการณ์โควิด-19 เต็มจำนวน คนละ 2,000 บาท 
     รัฐบาลและ ศธ. มีเจตนามอบเงินเยียวยาดังกล่าว ให้ถึงมือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง แบบเต็มจำนวน เพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็น ดังนั้น สถานศึกษาไม่มีสิทธิ์หักเงินนี้ไว้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น เป็นการหักค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน หรือกรณีที่ผู้ปกครองค้างชำระสถานศึกษาไว้ เป็นต้น หากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พบปัญหาการแจกจ่ายเงินดังกล่าว ขอให้แจ้งที่สายด่วน ศธ. 1579