!-- AdAsia Headcode -->

สธ. เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดให้หญิงตั้งครรภ์ ตั้งเป้า '1 เดือน 1 แสนราย' เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. - 13 ต.ค.นี้

14 กันยายน 2564, 15:52น.


     กระทรวงสาธารณสุข เร่งรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง ภายใต้กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีเป้าหมาย “1 เดือน 1 แสนราย” เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. - 13 ต.ค. นี้ 
     เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อลดการป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิต ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ ร้อยละ 2 ล่าสุด ไทยมีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน 3 เดือนไปแล้ว ราว 500,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับวัคซีนเพียง 68,435 ราย เท่านั้น


     ดังนั้น จึงขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป