!-- AdAsia Headcode -->

พาณิชย์ เตือนผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา 'ฟ้าทะลายโจร' มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

01 สิงหาคม 2564, 09:46น.


     “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรทางเลือกช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย (กลุ่มสีเขียว) และช่วยลดภาระระบบสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนนิยมซื้อหากันเป็นจำนวนมาก จนขาดตลาดหรือผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา


     เรื่องดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยแม้จะยังไม่มีการควบคุมราคา เพราะต้องการส่งเสริมการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ แต่หากค้ากำไรเกินควรจะมีความผิดตามมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     ดังนั้น หากประชาชนพบเห็นการขายฟ้าทะลายโจรที่มีราคาสูงเกินควรหรือโก่งราคา สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน 1569 หรือ สนง.พาณิชย์ทุกจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการทันที