!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! (30 ก.ค. 64) ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลเวลา 05.00 น.

29 กรกฎาคม 2564, 16:54น.


     ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลวันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

     - ดีเซล B7 ลิตรละ 29.49 บาท


     - E85 ลิตรละ 22.94 บาท


     - E20 ลิตรละ 28.44 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.68 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.95 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)