!-- AdAsia Headcode -->

กองทัพเรือ จัดตั้ง Call Center เปิดศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 24 ชม. ทั้งทางบกและทางทะเลทั่วประเทศ

28 กรกฎาคม 2564, 15:36น.


     ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID-19 กองทัพเรือ มีหน้าที่ประสานและให้ความเหลือประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 ฉุกเฉิน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด โดยได้จัดรถยนต์ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางบกจำนวน 65 คัน และเรือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายในทะเล จำนวน 10 ลำ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ ดังนี้

     - กรุงเทพฯ และปริมณฑล 0 2475 5238 , 0 2475 5499

     - จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง 0 3843 8474 , 0 3843 8163

     - จ.จันทบุรี  0 3944 7144

     - จ.ตราด 0 3931 2172

     - จ.สงขลา 0 7432 5804 ถึง 5

     - จ.ภูเก็ต 0 7639 1598

     - จ.พังงา 0 7645 3354

     - จ.นราธิวาส  0 7356 5367