!-- AdAsia Headcode -->

กทม. เตรียมปรับโบกี้รถไฟตู้นอน โรงซ่อมฯ สถานีกลางบางซื่อ เป็นศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิดเขียว 240 เตียง

27 กรกฎาคม 2564, 17:25น.


     พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า สถานีกลางบางซื่อ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
     ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดเคสเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจเบื้องต้นจะใช้รถไฟตู้นอน จำนวน 15 โบกี้ๆละ 16 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 240 เตียง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับสภาพภายในโบกี้ให้มีความเหมาะสม อาทิ เดิมเป็นเตียงนอน 2 ชั้น ปรับให้เหลือชั้นเดียว ติดมุ้งลวดบริเวณหน้าต่าง ติดตั้งระบบน้ำและไฟ  พร้อมจัดสร้างห้องน้ำห้องสุขาภายนอกโบกี้เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟและค่าน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระรฟท. ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 30 ก.ค.64
    สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีน ขณะนี้กรุงเทพมหานคร สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะฉีดได้ครบร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่กำหนดในเร็วๆนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน โดยหากได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาเพิ่มเติม ทั้ง 25 หน่วยฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครก็พร้อมในการให้บริการประชาชนต่อไป