!-- AdAsia Headcode -->

กทม.เตรียมเปิด 'Modular ICU อาคารที่ 2' รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรง (สีแดง)

22 กรกฎาคม 2564, 17:39น.


     กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ดำเนินการเพิ่มเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรง (สีแดง) โดยใช้นวัตกรรม Modular ICU ในการปรับเพิ่มห้อง ICU โดยถูกออกแบบตามลักษณะการทำงานของข้อกำหนดห้อง ICU ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีแผนการก่อสร้าง จำนวน 4 อาคาร รองรับผู้ป่วยได้ 40 เตียง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 อาคาร จำนวน 10 เตียง เปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา นี้มีผู้เข้าพักเต็ม จำนวน 10 เตียง     อาคารที่ 2 แล้วเสร็จเกือบ 100% เหลือเพียงการปรับปรุงและทดสอบระบบเล็กน้อย พร้อมเปิดใช้แล้ว สำหรับอาคารที่ 3 และ 4 จะเปิดให้บริการภายในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะแล้วเสร็จครบ 40 เตียง ภายในเดือน ก.ค. 64 โดยได้รับความร่วมมือทีมแพทย์ในการบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

     นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตียงสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดที่อาการรุนแรง (สีแดง) จำนวน 16 เตียง ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน คาดว่าจะเปิดบริการภายในสิ้นเดือน ก.ค. 64 เช่นกัน