!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! (23 ก.ค. 64) ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 40 สต./ลิตร มีผลเวลา 05.00 น.

22 กรกฎาคม 2564, 17:05น.


      ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 40 สต./ลิตร มีผลวันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


- ดีเซล B7 ลิตรละ 28.69 บาท


- E85 ลิตรละ 22.54 บาท


- E20 ลิตรละ 27.64 บาท


- แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.88 บาท


- แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.15 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)