!-- AdAsia Headcode -->

​​เทพผดุงพรมะพร้าว และ อำพลฟูดส์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ลงพื้นที่เกาะสมุย สำรวจปัญหาลิงกังพื้นเมืองเพื่อร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

06 กรกฎาคม 2564, 12:45น.


      เทพผดุงพรมะพร้าว และ อำพลฟูดส์ ผู้นำอุตสาหกรรมมะพร้าวในประเทศไทย จับมือลงพื้นที่เกาะ สมุย พร้อมมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า และกลุ่ม NGO สำรวจปัญหาลิงกังพื้นเมือง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมลิงอย่างยั่งยืนร่วมกับชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่เกาะสมุย

      เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และ ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ลงพื้นที่สำรวจปัญหาลิงกังพื้นเมืองบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้พูดคุยกับชาวบ้าน และเกษตรกร เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมร่วมกัน ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการลงพื้นที่พบว่า ยังมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งใช้แรงงานลิงกังในการเก็บมะพร้าว โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นมะพร้าวบนพื้นที่เกาะสมุยมีอายุมาก ลำต้นสูง ไม่สามารถเก็บเกี่ยวโดยคน หรือใช้ไม้สอยได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึงได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า แบ่งภารกิจออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรก มูลนิธิ ฯ จะเข้าช่วยเหลือลิงกังที่มีอายุมาก ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ้าของเลี้ยงดูไม่ไหว นำกลับมาดูแลต่อในพื้นที่ของมูลนิธิ ฯ พร้อมฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ และในส่วนที่สอง บริษัท ฯ จะทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัย เพื่อศึกษาเรื่องสายพันธ์มะพร้าวที่มีลักษณะเหมาะสม โดยต้องมีลำต้นที่ไม่สูงจนเกินไป และให้ผลผลิตที่ดี พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกให้มากขึ้น โดยหวังลดจำนวนลิงกังที่ถูกใช้แรงงานอย่างยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในอีกทางหนึ่ง      คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กล่าวว่า “ปัจจุบันหน่วยงานวิชาการมีองค์ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวพันธ์เตี้ย ก็จะช่วยสนับสนุนให้มาปลูกทดแทน เพราะมะพร้าวท้องถิ่นของสมุยมีลำต้นที่สูงมาก เกษตรกรใช้ไม้สอยไม่ถึง นี่ก็เป็นสาเหตุของการใช้ลิง ซึ่งในส่วนนี้เราก็สนับสนุนมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า มาช่วยกันดูแลลิงกังพื้นเมือง ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าก็จะนำไปดูแลต่อ”

      ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กล่าวว่า “การลงพื้นที่ครั้งนี้เราได้ลงมาดูเรื่องผลผลิต มาดูชีวิตความเป็นอยู่ วิถีของเกษตรกรในการใช้ลิงในการเก็บมะพร้าว ซึ่งเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม และหาทางช่วยเหลือ ให้มีการดูแลที่ดีขึ้น โดยต่อไปข้างหน้า ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าจะมาให้ความรู้แก่เกษตรกร และจะมีการนำรถพยาบาล พร้อมสัตวแพทย์ มาดูแลลิงเป็นระยะ”

      นอกจากนี้ เทพผดุงพรมะพร้าว และ อำพลฟูดส์ ยังเข้าหารือคณะนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยตั้งอยู่บนเกาะสมุย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติ

X