!-- AdAsia Headcode -->

ทำความรู้จัก! “ออกซิเจนบำบัด” วิธีใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในปอดและกระแสเลือด เพื่อผู้ป่วยขาดออกซิเจน

18 มิถุนายน 2564, 15:39น.


            “ออกซิเจนบำบัด” เมื่อพูดถึงวิธีการรักษาผู้ป่วยนี้แล้วเชื่อว่าคงมีหลายคนไม่คุ้นชินพาให้เกิดความสงสัยว่าคืออะไร รักษาอย่างไร แล้วช่วยผู้ป่วยเรื่องไหนบ้าง ด้วยความห่วงใยจาก ผศ.(พิเศษ) พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจึงจะเป็นผู้ออกมาอธิบาย เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

            ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy)


            ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) เป็นวิธีที่ใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในปอดและกระแสเลือด ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxemia) เช่น ผู้ป่วยโรคปอดบวมโรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มอาการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถใช้อุปกรณ์ให้ออกซิเจนบำบัดได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

            ประเภทของออกซิเจนบำบัด

1. Oxygen Tanks


            ใช้บรรจุออกซิเจนแรงดัน โดยมีท่อเชื่อมต่อกับถังที่ปลายด้านหนึ่งแล้วต่อสายออกซิเจนแบบผ่านจมูกหรือหน้ากากออกซิเจน ถังนี้จะส่งตรงออกซิเจนในถังเข้าสู่จมูกของผู้ป่วย สามารถใช้แบบส่วนบุคคลได้ มักจะติดตั้งบนรถเข็นหรือล้อ ซึ่งช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย

2. Oxygen Concentrators

            เครื่องผลิตออกซิเจนสามารถส่งออกซิเจนไปยังผู้ป่วยโดยตรงผ่านสายออกซิเจนแบบผ่านจมูกหรือหน้ากากออกซิเจน
เครื่องนี้จะผลิตออกซิเจนโดยนำอากาศเข้าเครื่องแล้วทำให้ความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศเพิ่มขึ้น สามารถใช้ได้ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล เหมาะสำหรับการเดินทางและเคลื่อนย้าย

            สำหรับประโยชน์ที่น่าสนใจของการใช้วิธีออกซิเจนบำบัดนั้น ก็เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะระดับออกซิเจนต่ำได้ช่วยลดอาการและช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านั้นสามารถทำกิจกรรมหรือเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยยืดอายุขัยให้กับผู้ป่วยได้ หวังว่าหลายๆ คนจะเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย ข้อมูล : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย