!-- AdAsia Headcode -->

12 มิ.ย. 64 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บริเวณถ.รัชดาภิเษก ขาออก และทางพิเศษช่วงทางลงบางโคล่ เวลา 22.00 – 02.00 น.

11 มิถุนายน 2564, 18:34น.


           การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 จะดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณถนนรัชดาภิเษกขาออก เพื่อทำการติดตั้งคานเหล็กรับพื้นสะพาน ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 จึงจำเป็นจะต้องปิดการจราจรเป็นบางช่วงเวลา ระยะเวลาการปิดแบ่งเป็น 2 ช่วง ปิดช่วงละประมาณ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 02.00 น.           ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ  เพื่อให้ สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

           กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 และ 062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง​