!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ทำให้ขจัดคราบได้ง่ายขึ้น' เป็นข้อมูลเท็จ

11 มิถุนายน 2564, 13:10น.


         ตามที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็น ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ทำให้ขจัดคราบได้ง่ายขึ้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

         จากคำแนะนำวิธีการขจัดคราบฝังแน่นในห้องน้ำให้ง่ายขึ้น หากใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวผสมผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า การนำผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดข้างต้นมาผสมกันไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรก ซึ่งการนำมาผสมกันเป็นอันตราย ทำให้เกิดก๊าซพิษ (ก๊าซคลอรีน (Chlorine)) มีผลทำลายเนื้อเยื่ออ่อนตามร่างกาย เช่น ระคายเคืองตา และผิวหนัง ทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจ หากสูดดมเข้าไปมาก ๆ ทำให้ทางเดินหายใจเสียหาย ไม่สามารถหายใจได้จนอาจเสียชีวิตในที่สุด


         จึงขอเตือนประชาชนห้ามผสมผลิตภัณฑ์ซักผ้าฟอกขาวกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำโดยเด็ดขาด และเพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย หรือมีเลขที่รับแจ้ง โดยสังเกตเครื่องหมาย อย.วอส. หรือเลขที่รับแจ้ง และอ่านฉลากทุกครั้งก่อนใช้พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

         ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th