!-- AdAsia Headcode -->

30 ปี จส.100 สร้างสังคมสดใส หัวใจ Go Green

11 มิถุนายน 2564, 11:36น.


โครงการ “Win Green Go Green” อีกหนึ่งภารกิจหลักของสถานีวิทยุ จส.100 สถานีข่าวสารและการจราจร ในโอกาสครบรอบ 30 ปี เพื่อร่วมสร้างสังคมสดใสและน่าอยู่ในการเดินทางร่วมกันบนท้องถนน  ด้วยการแบ่งปันสู่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ได้มีโอกาสใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผ่าน Winnonie แพลตฟอร์มรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมอเตอร์ไซด์รับจ้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการสนับสนุนของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พันธมิตรหัวใจสีเขียว“Win Green Go Green” ช่วยตอบโจทย์ในการขับขี่ไม่ว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย กว่า 50% ลดต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์ ค่าซ่อมบำรุง และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ขับขี่  นอกจากจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงแล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ มลภาวะทางเสียง นับเป็นการร่วมสร้างสังคมสีเขียวที่ปลอดภัยไร้มลพิษอย่างแท้จริง  ปัจจุบันบางจากฯ มีจุดบริการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตลอด 24 ชม. จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขา สุขุมวิท 62, สาขาอ่อนนุช 17/1 และสาขาอุดมสุข 45 และกำลังขยายจุดบริการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตโดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ระยะคือ เดือนเมษายน - กันยายน 2564 จำนวน 15 คัน และเดือนกันยายน 2564 - มีนาคม 2565 จำนวน 15 คัน  รวมตลอดโครงการฯ จำนวน 30 คัน โดย จส.100 และผู้สนับสนุนโครงการจะออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถจักรยานยนต์ให้ครึ่งหนึ่ง มาร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ ด้วยการแบ่งปันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มจากหัวใจของทุกคนไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่สดใสหัวใจ Go Green ไปด้วยกัน สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ Win Green Go Green ระยะที่ 2 โทร. 1137#WingreenGogreen #สังคมสดใสหัวใจGoGreen #30ปีจส.100