!-- AdAsia Headcode -->

สำนักงานอนามัย กทม. เตือนอย่าแชร์! 'ตลาดละลายทรัพย์พบผู้ติดเชื้อ 310 คน' เป็นข่าวบิดเบือน

10 มิถุนายน 2564, 18:05น.


     จากกรณีที่สำนักข่าวต่าง ๆ ลงข่าวเกี่ยวกับการพบผู้ติดเชื้อในตลาดละลายทรัพย์ (ซ.สีลม 5) จำนวน 310 ราย และทำการปิดตลาดไม่มีกำหนดนั้นไม่เป็นความจริง โดยทางสำนักงานอนามัย กทม. ได้ทำการตรวจสอบและสอบสวนโรคเบื้องต้น กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในซอยละลายทรัพย์ พบผู้ติดเชื้อจำนวน 13 ราย แยกเป็นดังนี้

     - ผู้ป่วย(ในเขต) จำนวน 5 ราย

     - ผู้ป่วย(นอกเขต) จำนวน 8 ราย

     โดยทางสำนักงานเขตบางรักได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ดังนี้

     1. มีคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้สถานประกอบการและผู้ค้าแผงลอยบริเวณซอยละลายทรัพย์ ดำเนินการปรับปรุงสถานที่บริเวณพื้นที่ประกอบการของท่าน ให้ถูกสุขลักษณะ โดยปิดสถานที่เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิวสัมผัสตามหลักสุขาภิบาล ทำการฆ่าเชื้อโรค

     2. มีการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 (เวลา 09.00-14.00 น.)