!-- AdAsia Headcode -->

14 มิ.ย. 64 กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน 'คนละครึ่งเฟส 3' สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วไม่ต้องลงใหม่

04 มิถุนายน 2564, 10:29น.


     เตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนก.ค. - ธ.ค. 64 โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้     สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิ ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

     ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ 'คนละครึ่ง' มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง' หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ทั้งนี้ มาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว

     โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในกรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' ผ่านแอปพลิเคชัน 'เป๋าตัง' ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที