!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! (19 พ.ค.64) ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลเวลา 05.00น.

18 พฤษภาคม 2564, 17:04น.


     ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล B7 ลิตรละ 27.79 บาท


     - E85 ลิตรละ 21.89 บาท


     - E20 ลิตรละ 26.34 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.58 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.85 บาท


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)