!-- AdAsia Headcode -->

สืบสายธาร ด้วยใจภักดิ์ พระจักรี โดย สำนักงาน กปร.

24 มกราคม 2565, 13:37น.


          รายการ สืบสายธาร ด้วยใจภักดิ์ พระจักรี เสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับแนวพระราชดำริของการดำเนินงานและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.10 - 13.20 น.

คลิปวีดีโอ สวนหลวง ร.๙ คลิปวีดิโอ ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์Ep-1 จะเกิดอะไรขึ้น? เมื่อ “ตั๊ก บงกช” ต้องเรียนรู้จากศูนย์Ep-2 ชีวิตจะเป็นอย่างไร? เมื่อชายคนนี้ลาออกจากงานซะอย่างงั้น!Ep-3 ความสุขหาได้จากไหน? ครอบครัวนี้มีคำตอบEp-4 พ่อฉันคิดอะไรอยู่เนี่ย? จะเป็นไปได้เหรอพ่อ?Ep-5 เธอสู้เพื่อดำรงอิสระ...ยอมเหนื่อยเพื่อเป็นนายของตัวเอง Ep-6 เขาสร้างบ้านให้แมลงอาศัย แมลงขอบใจและตอบแทนด้วยEp-7 จากแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ก่อเกิดอุดมการณ์ยิ่งใหญ่ สร้างแรงจูงใจในการแยกขยะ เพื่อให้ทะเลไทยไร้มลพิษ  Ep-8 ขนาดพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดในการสร้างรายได้ มาดูเคล็ดลับความสำเร็จของเกษตรกรนักคิดคนนี้Ep-9  ไปช่วยคนอื่นแล้วได้อะไร?Ep-10 อาจารย์...ทําไมให้งานเยอะจัง? รายการสืบสายธาร ด้วยใจภักดิ์ พระจักรีตอนที่  1  : สำนักงานกปร. กับการสนองพระราชดำริ

ตอนที่  2  : บงกช เบญจรงคกุล กับความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ

ตอนที่  3  : โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่  4  : โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) ครั้งที่ 11

ตอนที่  5  : เยาวชนต้นกล้า ผู้มีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจ

ตอนที่  6  : น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา..ช่วยชาวสวนปราจีนบุรี

ตอนที่  7  : อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวท่าปลา

ตอนที่  8  : การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1

ตอนที่  9  : โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามแนวพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย(ไก่ไข่พระราชทาน)

ตอนที่  10  : โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ตอนที่  11  : การบริหารจัดการพื้นที่เพียง 1 ไร่ ให้สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี จ.ราชบุรี

ตอนที่  12  : โครงการศูนย์ภูฟ้าฟัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน

ตอนที่  13  : Trash Lucky รีไซเคิลลุ้นโชค ธุรกิจแนวใหม่ของวรวิทย์ เยาวชนจากค่าย RDPB Camp รุ่น 3

ตอนที่  14  : จากนักดนตรีเพื่อชีวิต สู่เกษตรกรสร้างชีวิต

ตอนที่  15  : เจนณรงค์ ศรีทา เจ้าของโครงการศรีทาออร์แกนิกฟาร์ม เยาวชนจากค่าย RDPB CAMP รุ่น 8ตอนที่  16  : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีตอนที่  17  : ผลสำเร็จและการขยายผลของ ศศพ.อ่าวคุ้งกระเบนสู่เกษตรกรสร้างชีวิตด้วยการเกษตรและชันโรงตอนที่  18  : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ตอนที่  19  :  สวนบุญตรี ไร่ทักสม ( เยาวชนจากค่าย RDPB CAMP )


ตอนที่  20  :  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา สร้างสุขให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างไร


ตอนที่  21  : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


ตอนที่  22  : โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ยโสธร


ตอนที่  23  : โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก


ตอนที่  24  : โครงการเกษตรวิชญา(พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ตอนที่  25  : โครงการศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


ตอนที่  26  : สวนในศีล  สวนแนวเกษตรพอเพียงของคุณอรรถกานท์  พิมพ์วงศ์ (คุณเจ๋ง)


ตอนที่  27  : โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี


ตอนที่  28  : โครงการสถานี​พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ​


ตอนที่  29  : ผลสำเร็จและการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส​


ตอนที่  30  : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสุพจน์ โคมณี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์


ตอนที่  31  : ครบรอบ 40 ปี สำนักงาน กปร.


ตอนที่  32  : "เด็กปลูกข้าว" ธีรวัฒน์ สาลีผล เยาวชนจากค่าย RDPB CAMP รุ่น 5


ตอนที่  33  : "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"


ตอนที่  34  : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ตอนที่  35  : "นายสุชล สุขเกษม เกษตรกรนักคิดแห่งบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม"


ตอนที่  36  : "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"


ตอนที่  37  : ไร่สุขพ่วง ศูนย์การเรียนรู้ “อินทรีย์วิถีไทย”


ตอนที่  38  : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ตอนที่  39  : "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"


ตอนที่  40  : โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี


 


ข่าวประชาสัมพันธ์1. RDPB Camp ครั้งที่ 112. โครงการเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน3. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร 4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานการณ์โควิด-195. ประโยชน์มหาศาลที่ได้จากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ6.  งานศิลป์สร้างอาชีพ7.  โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง8.  ครบรอบ 40 ปี กปร9.   กิจกรรม “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 22”10. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  11. 39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ   


12. พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 


13. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


14. โครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรังฯ


15. ไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นหงอนจักร ศศพ.อ่าวคุ้งกระเบนฯ


 


สปอตประชาสัมพันธ์


1. สืบสายธารด้วยใจภักดิ์ พระจักรี


2. RDPB Camp ครั้งที่ 11


3. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร


4. เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต


5. พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับชาวไทยภูเขา


6.  การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


7.  40 ปีสำนักงาน กปร.


8. นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน


9. สำนักงาน กปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


10. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน