!-- AdAsia Headcode -->

MEA แจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราว ทุกที่ทำการเขต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

04 พฤษภาคม 2564, 22:42น.


     การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ ศบค. จึงแจ้งปิดการทำธุรกรรมชั่วคราวทุกการไฟฟ้านครหลวงเขต โดยให้บริการเฉพาะงานรับชำระค่าไฟฟ้า โดยจะเปิดให้บริการปกติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

     ทั้งนี้ สำหรับงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องยังให้บริการปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากโควิด ไม่ต้องเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง