!-- AdAsia Headcode -->

การท่าเรือฯ ประสานจัดพื้นที่รองรับการตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID 19 ตามนโยบายรัฐบาลให้ชาวชุมชนคลองเตย

04 พฤษภาคม 2564, 14:00น.


      จากการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้มอบนโยบายให้การท่าเรือฯ จัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 เชิงรุกให้กับชาวชุมชนคลองเตยเป็นการเร่งด่วน นั้นการท่าเรือฯ ได้ดำเนินการจัดพื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนพัฒนา 70 ไร่เพื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารสุข นำรถ Mobile LAB มาตรวจหาเชื้อไวรัส COVID 19 เชิงรุกให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย       เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564  เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่การท่าเรือฯได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ารับการตรวจ โดยในช่วงเช้าจะดำเนินการตรวจเชิงรุกให้แก่ชาวชุมชน 70 ไร่ จำนวน350 คน ช่วงบ่ายจะดำเนินการตรวจเชิงรุกให้แก่ชาวชุมชนล็อค 4-5-6 อีกจำนวน 350 คน ซึ่งการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนี้จะสามารถรู้ผลภายใน 1-2 ชั่วโมง        นอกจากนี้การท่าเรือฯ ยังได้แจกน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โออาร์ ให้แก่ผู้ที่มารับการตรวจทุกคนอีกด้วย การดำเนินการดังกล่าว เป็นความห่วงใยของการท่าเรือฯ ที่มีต่อชาวชุมชนคลองเตย และยังเป็นการป้องกัน ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย โดยการท่าเรือฯ จะเร่งจัดพื้นที่ตามนโยบายเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมทุกชุมชนโดยเร็วที่สุด