!-- AdAsia Headcode -->

อว. เผยคนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ 99.37% ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่รายงานมา

03 พฤษภาคม 2564, 16:02น.


     กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยคนกรุงเทพใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ 99.37% ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่รายงานมา โดยมีผู้ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้องรวมกันเพียง 0.63% หรือเท่ากับมีผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพียง 2 ใน 1,000 คน และใส่แต่ไม่ถูกต้องเพียง 4 ใน 1,000 คนเท่านั้น
     อัตราการใส่หน้ากากอนามัยขณะนี้ทำสถิติสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มรายงานมา อย่างไรก็ตามช่วงศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ก็ยังมีแนวโน้มอัตราส่วนการใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่าช่วงวันทำงาน และในช่วงเย็นที่มีอัตราการใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่าในตอนเช้า


ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม