!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้ (30 เม.ย. 64) น้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลเวลา 05.00 น.

29 เมษายน 2564, 17:09น.


     ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร มีผลวันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


- ดีเซล B7 ลิตรละ 27.09 บาท


- E85 ลิตรละ 21.49 บาท


- E20 ลิตรละ 25.74 บาท


- แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.98 บาท


- แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.25 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)