!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. กำชับผู้รับจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำและลำรางในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

28 เมษายน 2564, 17:18น.


     โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้มอบหมายให้โครงการฯ ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนรามคำแหง เพื่อรับมือช่วงฤดูฝนและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง โดยกำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญา ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและลำราง ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อป้องกันเศษวัสดุ อุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น
     โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า  ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีแยกลำสาลี – สถานีคลองบ้านม้า ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 91 – 127 เพื่อป้องกันเศษวัสดุ อุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบนถนรามคำแหง
     ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างฯ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน และเฝ้าระวังสถานการณ์ พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : @OrangeLine