!-- AdAsia Headcode -->

1 พ.ค. - 31 ส.ค. 64 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ถ.ติวานนท์ ถ.แจ้งวัฒนะ และถ.รามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณแยกแคราย - ก่อนถึงแยกเมืองมีน เวลา 22.00 – 04.00 น.

23 เมษายน 2564, 21:35น.


        การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณแยกแคราย ถึง บริเวณก่อนถึงแยกเมืองมีน เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้           - ถนนติวานนท์ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณแยกแคราย ถึง บริเวณแยกปากเกร็ด โดยแบ่งการปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ระยะทางประมาณ 100 – 150 เมตร/จุด ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ให้เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทดแทน           - ถนนแจ้งวัฒนะ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณแยกปากเกร็ด ถึง บริเวณก่อนข้ามวงเวียนหลักสี่ โดยแบ่งการปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ระยะทางประมาณ 100 – 150 เมตร/จุด ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ให้เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทดแทน           - ถนนรามอินทรา ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่ ถึง บริเวณก่อนถึงแยกเมืองมีน โดยแบ่งการปิดเบี่ยงจราจรเฉพาะพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ระยะทางประมาณ 100 – 150 เมตร/จุด ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ให้เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทดแทน

          ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline