!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'สธ. ประกาศฉุกเฉิน ให้ประชาชนเฝ้าระวัง 35 พื้นที่สีแดง เสี่ยงโควิด-19' เป็นข้อมูลเท็จ

08 เมษายน 2564, 12:16น.


     ตามที่มีการส่งต่อข้อความถึงประเด็นเรื่อง สธ. ประกาศฉุกเฉิน ระวัง 35 พื้นที่สีแดง เสี่ยงโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

     จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่า สาธารณสุขประกาศฉุกเฉิน ประเทศไทยกำลังเข้าเฟส 3 มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นพันคน พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง 35 สถานที่เสี่ยง โดยมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซึ่งระบุว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่เสี่ยงติดโควิด-19 ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่เป็นความจริง ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ถูกเผยแพร่ซ้ำ และแชร์ส่งต่อกันเพื่อสร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชน     ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด ลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็น และสวมหน้ากากอนามัย โดยสิ่งที่ควรตระหนักคือ การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด และเลือกรับข่าวสารที่มาจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้น

     ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ หรือโทรสายด่วน 1422 และเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19