!-- AdAsia Headcode -->

สงกรานต์กับพฤติกรรมเสี่ยง! ต้องเลี่ยงบนท้องถนน

05 เมษายน 2564, 14:24น.


     ในช่วงสงกรานต์มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับบ้านกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่ทุกคนควรต้องเลี่ยงเมื่ออยู่บนท้องถนน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เพื่อร่วมทาง มีดังนี้

1. ง่วงแล้วขับ

2. เล่นมือถือขณะขับ

3. เมาแล้วขับ

4. ไม่เปิดไฟเลี้ยว

5. ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด

6. ไม่ชะลอความเร็วเมื่อถึงจุดเสี่ยง

7. แซงกระชั้นชิด

8. ขับจี้ท้ายคันหน้า

9. ขับคร่อมเลน

10. ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร

11. จอดรถไม่ระวัง

12. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย