!-- AdAsia Headcode -->

เปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์สายอีสานฟรี! ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระหว่างวันที่ 9 - 19 เม.ย. 64

05 เมษายน 2564, 08:14น.


     ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 นี้ ประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวสามารถใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เม.ย. 64 ซึ่งเป็นเส้นทางที่เปิดให้ใช้ฟรีเพิ่มเติมในช่วงสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน โดยจะให้ใช้บริการได้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น และให้เดินรถทางเดียว (ใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า กทม.2 ช่องทาง) มีรายละเอียดดังนี้วันที่ 9 - 13 เม.ย. 64 รองรับการเดินทางขาออก กทม.

     จุดขึ้น - ลงมอเตอร์เวย์ (ชั่วคราว)

     - เข้า ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) ที่กม.65 (หน้าศูนย์พักพิงฯ นครชัยบุรินทร์)

     - ออก ทล.201 ที่กม.5+400 (ก่อนถึงแยกต่างระดับสีคิ้ว 5 กม.)

วันที่ 14-19 เม.ย. 64 รองรับการเดินทางขาเข้า กทม.

     จุดขึ้น - ลงมอเตอร์เวย์ (ชั่วคราว)

     - เข้า ทล.201 ที่กม.5+400 (ก่อนถึงแยกต่างระดับสีคิ้ว 5 กม.)

     - ออก ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) ที่กม.65 (หน้าศูนย์พักพิงฯ นครชัยบุรินทร์)     ทั้งนี้ ห้ามรถจักรยาน, รถจักรยานยนต์, รถสามล้อ รถยนต์สามล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษเพื่อใช้ในการกิจของเจ้าพนักงานจราจร รวมถึงงานกู้ภัย หรืองานช่วยเหลือฉุกเฉิน

     มอเตอร์เวย์สายอีสานนี้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เชื่อมต่อจาก กทม. ไปยังภาคอีสาน โดยเริ่มก่อสร้างระยะแรก คือ ช่วงบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทางรวม 196 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางขนานกับ ถ.พหลโยธิน และ ถ.มิตรภาพ และมีกำหนดการเปิดใช้บริการเต็มรูปแบบในปี 2565


คลิปแนะนำเส้นทาง >>> ชมคลิป