!-- AdAsia Headcode -->

สธ.ไขข้อข้องใจ เมื่อไร? ใครจะได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แจงชัดจัดสรรทั่วถึง พร้อมเปิดจองคิว 1 พ.ค.นี้ ผ่านแอปฯ 'หมอพร้อม'

04 เมษายน 2564, 09:08น.


     การจัดสรรวัคซีนโควิค-19 ของกระทรวงสาธารณาสุขมีแผนดำเนินการชัดเจน เป็นระบบ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยนำเข้าวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่ 


     - “ซิโนแวค” จำนวน 2 ล้านโดส (ได้รับแล้ว 1 ล้านโดส) 


     - “แอสตราเซนเนกา” 61 ล้านโดส (ได้รับแล้ว 117,600 โดส) โดยคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กระจายฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน ซึ่งขณะนี้เป็นไปตามแผน ทั้งกลุ่มเสี่ยง และพื้นที่เสี่ยง


     กลุ่มไหนเหมาะกับวัคซีนยี่ห้อไหน? คุณสมบัติของวัคซีนทั้ง 2 ชนิด แตกต่างกัน 


     - “ซิโนแวค” เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี มีระยะห่างจากเข็มแรก 21 วัน 


     - “แอสตราเซนเนกา” สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีระยะห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์ 
      กลุ่มเป้าหมายของ สธ.ที่จัดสรรผู้รับวัคซีนในระยะแรก 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน, บุคคลที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย รวมถึงจัดสรรไปตามพื้นที่ต่างๆ ตามความจำเป็น เช่น กรณีที่พื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ที่ต้องรับมือกับผู้หนีภัย เป็นต้น นอกจากนี้ สธ.ยังเร่งจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวของไทยเพื่อรับการเปิดประเทศ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เชียงใหม่ และพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดความมั่นใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาด้วย 
     สำหรับการกระจายฉีดวัคซีน ตอนนี้พบว่า มีประชาชน ซึ่งมีอายุ 60 - 70 ปี สอบถามถึงไทม์ไลน์เพี่อร่วมเข้ารับการฉีดนั้น เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า กลุ่มอายุนี้ต้องใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกา ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนจำกัด และจะได้รับล็อตใหม่ประมาณกลางเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งจะดำเนินการจัดสรรและกระจายอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม เนื่องจากวัคซีนจะทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 10 ล้านโดส จนครบจำนวน 61 ล้านโดส


     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค 64 เป็นต้นไป กระทรวงฯจะเปิดให้ ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิการฉีดวัคซีนโควิด ผ่าน  แอปพลิเคชั่น หรือ  App. “หมอพร้อม” กรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถแจ้งที่โรงพยาบาลสังกัด สธ. หรือ ติดต่อ อสม.ประจำหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อแจ้งความประสงค์ได้เช่นกัน