กทม. ออกประกาศคำสั่งผ่อนปรนกิจการ-กิจกรรมต่างๆ ร้านอาหาร ผับบาร์เปิดได้ถึง23.00น.

24 กุมภาพันธ์ 2564, 04:59น.


         กรุงเทพมหานคร ออกประกาศผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศฯฉบับที่ 20 มีผล 23ก.พ. 64  ตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของรัฐบาลมีมติกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม โดยให้กรุงเทพมหานคร ลดระดับเป็น 1 ใน 8 จังหวัดพื้นที่ควบคุม และผ่อนปรนมาตรการที่สำคัญ          ร้านอาหาร สถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.จำหน่ายสุราได้ โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่ง อย่างน้อย 2 เมตร ไม่อนุญาตให้มีโต๊ะยืน และไม่ให้มีพื้นที่เต้น เพื่อลดความใกล้ชิด ลดการแพร่เชื้อ และปฏิบัติตามาตรการ โดยควบคุมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หมอชนะ หรือการลงเอกสารบันทึกอย่างเคร่งครัด         นอกจากนี้  สถานประกอบการประเภทยิม ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกาย สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและสามารถจัด Class ฝึกสอน สนามแข่งขันเปิดให้มีการเข้าชมได้ แต่จะมีข้อกำหนดสำหรับกีฬาแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน การประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง จัดการแสดง สามารถจัดได้แต่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน และถ้าเกิน 300 คน ต้องขออนุญาตสำนักงานเขตก่อน         ส่วนโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งสามารถเปิดได้ตามปกติภายใต้มาตรการควบคุม ซึ่งมาตรการผ่อนปรนทั้งหมดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 64 เป็นต้นไป          สำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว แบ่งเป็นการเคลื่อนย้ายแบบถาวร และการเคลื่อนย้ายแบบไป-กลับเพื่อมาทำงาน จะมีมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันตามประเภทกิจการ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายสำนักอนามัยกำหนดมาตรการควบคุมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมและชัดเจนโดยเร็ว         กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตรวจในตลาด จำนวน 466 แห่ง กลุ่มเสี่ยง จำนวน 44,328 คน พบผู้ติดเชื้อ 14 คน ตรวจในสถานประกอบการ 128 แห่ง แรงงานจำนวน 16,777 คน พบผู้ติดเชื้อ 25 คน ตรวจในชุมชน ประชาชนจำนวน 44,328 คน พบผู้ติดเชื้อ 35 คน ไม่รวมการตรวจในสถานพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจไปแล้วกว่า 50,000 คน และไม่รวมโรงพยาบาลนอกสังกัด อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร ยังคงมีการตรวจเชิงรุกในสถานที่ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง https://www.facebook.com/prbangkok/photos/pcb.3259019657530966/3259014577531474/สำนักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 

ข่าวทั้งหมด