ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้อีก 9 คน ผ่อนปรนเปิดตลาดพรพัฒน์-ตลาดสุชาติ

23 กุมภาพันธ์ 2564, 21:02น.


          สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดปทุมธานี วันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 9 คน แบ่งเป็นพบจากตรวจเชิงรุกทั้งหมด 1,508 คน พบผู้ติดเชื้อ 6 คน แบ่งเป็นคนไทย 3 คน ต่างด้าว 3 คน และพบผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 3 คน          โดยในวันนี้จังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศผ่อนคลายให้เปิดตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ(บางส่วน) มีข้อกำหนดคือ ให้เปิดจำหน่ายได้แผงเว้นแผง รวมพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่ตลาด ส่วนอาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี 17,19และ 29เปิดดำเนินได้ตามปกติ          นอกจากนั้น ยังมีคำสั่งแนบท้าย กำหนดให้ผู้จำหน่ายและลูกจ้างในตลาดต้องใบอนุญาตผ่านการคัดกรองโควิด-19 ที่หน่อยงานราชการออกให้ด้วยการตรวจโดยเทคนิค PCRไม่เกิน 3 สัปดาห์ก่อนเปิดจำหน่าย และหลักจากนั้นให้ตรวจคัดกรองด้วย Antibody ชุดตรวจคุ้มกันทุกสัปดาห์เป็นจำนวน 4 ครั้ง          ส่วนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ของตลาดต้องผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนไทยชนะหรือหมอชนะพร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน สำหรับในตลาดต้องปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้สอดคล้องกับมาตรการที่สำนักงานสาธารณสุขปทุมธานีกำหนด          ด้านคนที่อาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์โดยรอบ และประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน รักษาระยะห่างและเฝ้าระวังบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ หากพบเห็นให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขธัญบุรี หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ประกาศลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  ลงนามโดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  

 CR:สาธารณสุขปทุมธานี

ข่าวทั้งหมด