รฟม.ยืนยันทำตามกรอบกฎหมาย หลังยกเลิกประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่งผล BTSCยื่นฟ้องต่อศาลคดีทุจริตฯ

23 กุมภาพันธ์ 2564, 17:46น.


          หลังกลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้ยื่นฟ้องคดีอาญา ผู้บริหาร รฟม.และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ส่วนการก่อสร้างงานโยธาสายตะวันตก และการเดินรถไฟฟ้าตลอดเส้นทาง หลังมีการยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี นายภคพงศ์ ศิริกันทมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) กล่าวว่า ยังไม่ทราบข่าวว่าทางกลุ่มบีทีเอสยื่นฟ้องต่อศาล คงต้องขอดูในรายละเอียดก่อน แต่ยืนยันว่าการดำเนินการของรฟม. และ คณะกรรมการมาตรา 36 ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับและกรอบของกฎหมายที่ รฟม. สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเอกสารแนบท้ายในสัญญาได้มีการสงวนสิทธิ์ที่จะให้รฟม.เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ในฐานะเจ้าพนักงานของภาครัฐ ดังนั้นคงต้องขอไปดูในรายละเอียดอีกครั้งว่าเป็นไปอย่างไร          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (22 ก.พ.) ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้รับสัมปทานและเดินรถไฟฟ้า BTS ได้เดินทางไป ยื่นฟ้อง ผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ต่อ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 165 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172          การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (PPP) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในส่วนงานโยธาฝั่งตะวันตกและเดินรถตลอดเส้นทาง ซึ่ง รฟม. และผู้เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือก หลังจากเอกชนได้ซื้อซองประมูลแล้ว โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง BTSC ได้ยื่นฟ้อง รฟม. และคณะกรรมการการคัดเลือกฯ ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 2280/2563 และศาลได้วินิจฉัยว่า การกระทำดังกล่าวน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ รฟม. ระงับการใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่แก้ไขไว้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น          แต่ต่อมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รฟม.ยกเลิกการประมูล ส่งผลให้ BTSC ผู้ยื่นซองข้อเสนอได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในครั้งนี้ โดยศาลได้รับเป็นคดีหมายเลขดำที่ อท 30/2564 และนัดฟังคำสั่งในชั้นตรวจฟ้องวันที่ 15 มีนาคม 2564  

ข่าวทั้งหมด