ส่งออกไทยเดือนม.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35 หลังเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มฟื้นตัว

23 กุมภาพันธ์ 2564, 16:10น.


          การส่งออกของไทยเดือนม.ค.64 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกไทย มีมูลค่า 19,706 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ0.35 ขยายตัวเป็นบวกเดือนที่ 2 ติดต่อกัน จากเดือนธ.ค.63 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ4.71 ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,909.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ5.24 ส่งผลให้เดือนม.ค.ไทยขาดดุลการค้า 202.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ             ปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งออกฟื้นตัว มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศได้ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ เช่นเดียวกับประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ที่เริ่มเห็นผลชัดเจน ทำให้ความเชื่อมั่นกลับมา  โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยที่ฟื้นตัวดี มีทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ3.7 สินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มร้อยละ0.9 รวมถึงตลาดส่งออกหลายตลาดเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนการนำเข้าแม้ภาพรวมจะลดลง แต่สินค้าทุนและวัตถุดิบไม่ได้ลดลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออกของไทยในอนาคต          สำหรับแนวโน้มการส่งออกคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น  และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา ซึ่งกรมฯคาดว่าไตรมาสสองปีนี้การส่งออกจะเติบโตได้ 2 หลัก โดยมีเป้าหมายเติบโตเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 4 หรือมียอดส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 20,093 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังต้องติดตามปัจจัยกดดัน จากการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19  ปัญหาด้านการขนส่งระหว่างประเทศและการขาดแคลนตู้สินค้า และเงินบาทแข็งค่า   

ข่าวทั้งหมด