สุชาติ เตือนพรรคการเมืองขับส.ส.ลงมติสวนมติพรรค เข้าข่ายขัดรธน.โทษหนักยุบพรรค

23 กุมภาพันธ์ 2564, 12:42น.


           หลังหลายพรรคการเมืองเตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบหรือพิจารณามาตรการลงโทษ ส.ส.ที่ลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่ตรงกับมติของพรรคการเมือง นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวว่า  กรณีที่แต่ละพรรคการเมืองจะสอบสวนส.ส.ที่ไม่ลงมติตามมติพรรค ทำได้ภายใต้ข้อบังคับของพรรคการเมืองเพื่อนำไปชี้แจงต่อประชาชน          แต่การจะสอบสวนเพื่อนำไปสู่การลงโทษ ซึ่งข้อบังคับของแต่ละพรรคกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นขับออกจากพรรคนั้น ควรต้องพึงระวังว่าอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เข้าข่ายการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด หรือเป็นลักษณะที่ยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือไม่ พร้อมยกตัวอย่าง หากใช้เหตุผลว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจ แล้วมาสอบสวนหรือลงโทษ ส.ส.ที่สังกัดพรรคตัวเอง อาจเข้าข่ายคนนอกครอบงำ เป็นเหตุให้นำไปสู่การร้องขอให้ยุบพรรคการเมืองนั้นได้

ข่าวทั้งหมด