ทบ. ยืนยัน จัดซื้อไม่มีล็อกสเปก-ตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบได้

22 กุมภาพันธ์ 2564, 18:46น.


          หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 16 - 20 ก.พ.2564 มีประเด็นการอภิปรายที่พาดพิงถึงกองทัพบก พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ย้ำว่ากองทัพบกภายใต้การนำของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ มุ่งมั่นที่จะนำพากองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนและบริหารจัดการองค์กรกองทัพบกให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมขอบคุณ ส.ส.ที่ให้ความสนใจตรวจสอบการดำเนินงานของกองทัพบก เพื่อให้กองทัพบกได้นำไปใช้พัฒนากองทัพบกต่อไป          ส่วนโครงการจัดหารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศในปีงบประมาณ 2563  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า  การจัดซื้อรถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ 2 โครงการ คือโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่จำนวน 100 คัน วงเงิน 450 ล้านบาท และโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 12 คัน วงเงิน 54 ล้านบาท ซึ่งการแยกเป็น 2 โครงการ เพราะมีรายละเอียดแตกต่างกัน พร้อมยืนยันไม่มีการล็อกสเปก และเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนการกำหนดให้มีศูนย์บริการไว้ในร่างขอบเขตของงาน หรือ TOR กองทัพภาคละ 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ          พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวกรณีการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการของกรมพลาธิการทหารบกว่า การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว รองเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกำลังพล ยึดตามระเบียบราชการและคำสั่งของกองทัพบกในการกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ทุกขั้นตอนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ส่วนกรณีเครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูง เนื่องจากการใช้ในภารกิจทางทหารมีการคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป รวมถึงเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ          ด้านพล.ท.กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบกกล่าวว่า การที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ตั้งข้อสังเกตซื้อกางเกงในทหารตัวละ 60 บาทแพงเกินไป ยืนยันว่าไม่ได้แพงเกินจริง และเน้นให้ตรงตามคุณภาพที่ต้องใช้ในทางทหาร อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้งดจัดซื้อกางเกงในสำหรับพลทหาร โดยให้ทหารเกณฑ์นำมาเอง เพราะเป็นของใช้ส่วนตัว เพื่อนำงบฯ ไปซื้อสิ่งที่จำเป็นกว่าแทน เช่น เครื่องสนาม ซึ่งในแต่ละปีจะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าสิ่งของใดจำเป็นต้องซื้อ หรือเปลี่ยนไปจัดซื้อประเภทอื่นที่จำเป็นมากกว่า

ข่าวทั้งหมด