เกษตรกรชุมนุมหน้า ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่-ก.คลัง ร้องแก้ไขหนี้สินกว่า 6 หมื่นล้านบาท

22 กุมภาพันธ์ 2564, 10:59น.


          วันนี้ (22 ก.พ.64) มีกลุ่มเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ กฟก. จากหลายจังหวัด นำโดยนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล  ที่ปรึกษาเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย และรองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  เดินทางไปชุมนุมกันที่หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่  รวมทั้งที่หน้ากระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.เร่งรัด ธ.ก.ส.แก้หนี้เกษตรกร 600,000 ราย  จำนวนเงินกว่า 60,000 ล้านบาท           น.ส.นปภา พูนหมี  เลขาสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยสาเหตุที่มีการชุมนุม เนื่องจากก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. มีหนังสือเมื่อวันที่ 8 ก.พ.64  แจ้งมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เรื่องแนวทางและเงื่อนไขในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. ว่า การที่เกษตรกรขอลดเงินต้นร้อยละ 50 และให้ธนาคารของรัฐที่เป็นเจ้าหนี้ ยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมด จะส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของเกษตรกร รวมทั้งกระทบต่อฐานะทางการเงินของ ธ.ก.ส. ความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงิน ความมั่นคงของสถาบันการเงินโดยรวม  และอาจจะขยายวงกว้างไปกระทบกับเกษตรกรทั้งระบบ  ซึ่ง ธ.ก.ส.จะดำเนินการใดๆ ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ ธ.ก.ส.ได้รับการชดเชยจากรัฐบาลเต็มจำนวน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย  จึงขอให้ กฟก.เสนอโครงการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้สามารถขออนุมัติชดเชยเงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนที่ ธ.ก.ส.สูญเสีย จากรัฐบาลด้วย   เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก            แต่ทางสมาชิก กฟก.เมื่อทราบมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ดังกล่าวแล้ว รู้สึกไม่พอใจ จึงนัดหมายเกษตรกรสมาชิก กฟก.ทุกจังหวัด มาร่วมชุมนุมในวันนี้ โดยหลังจากไปที่หน้า ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่เมื่อช่วงเช้าแล้ว  ก็เคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อยื่นข้อเสนอของ กฟก.ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และจัดตัวแทนของรัฐบาลมาเจรจากับ ธ.ก.ส. เพื่อให้ได้ข้อยุติ และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 23 ก.พ.64  แต่หากวันนี้ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจ ก็จะปักหลักชุมนุมค้างคืนต่อไป    

ข่าวทั้งหมด