รพ.ราชวิถี พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่ม มี.ค. 64

16 กุมภาพันธ์ 2564, 19:15น.


          โรงพยาบาลราชวิถีได้เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค.64 เป็นต้นไป  นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลราชวิถีว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้ารับบริการจะมีการคัดกรองความเสี่ยง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขั้นตอนที่ 1 เป็นการลงทะเบียน (ทำบัตร) เพื่อยืนยันตัวตนขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ และลงนามใบยินยอมการรับวัคซีนขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีนขั้นตอนที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีนขั้นตอนที่ 6 จะให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกรายนั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที โดยได้จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาล แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับการดูแลผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน และมีการแนะนำวิธีการใช้ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และรับการแจ้งเตือนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 รวมถึงผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทาง Line Official Account “หมอพร้อม” อีกด้วยขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ ให้คำแนะนำ และออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ขั้นตอนที่ 8 จะมีการแสดงผล Dash Board จาก Line Official Account “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมทุกกระบวนการการบริการ การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ

ข่าวทั้งหมด