สมุทรสาครมีผู้ป่วยใหม่ 148 คนเป็นต่างด้าว 118 คน

24 มกราคม 2564, 19:24น.


          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ COVID-19 สมุทรสาคร วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. มีผู้ป่วยรายใหม่ 148 คน เป็นคนไทย 30 คน ต่างด้าว 118 คน          ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,641 คน          หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 3,464 คน          เสียชีวิตสะสม 2 ราย          การค้นหาเชิงรุกในวันนี้ 3,938 คนรวมตรวจไปแล้ว 64,894 คน          ...

ข่าวทั้งหมด